Oświadczenie pracownika o zmianie adresu
  • Zapisy
  • 14 września 2021 08:24

Zmiana instytucji PPK będzie możliwa jedynie po … z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 1 85-862 Bydgoszcz NIP: Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE o zmianie adresu e-mail służącego do …Zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania Podanie miejsca zamieszkania pracownika nie zawsze utożsamiane jest z adresem jego zameldowania.. Pracownik, który rozwiązał umowę z własnej inicjatywy, może nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych …W związku z tym proszę o aktualizację moich danych osobowych i zgłoszenie zmiany d…

Regulamin | Kontakt