Wzór aktu darowizny mieszkania
 • Inne
 • 21 maja 2023 06:00

Nie oznacza to jednak, tak jak w umowie dożywocia, że osoba obdarowana ma obowiązek opieki nad uprzednim właścicielem mieszkania.Umowa sprzedaży mieszkania - wzór aktu notarialnego.. Maksymalna taxa notarialna dla mienia o wartości 30 000 - 60 000 zł została określona na 710 zł plus 1 procent nadwyżki od wartości powyżej 30 000 zł.W przypadku umowy darowizny i ustanowienia służebności mieszkania na rzecz darczyńcy ten ostatni zawsze może zrezygnować z przysługujących mu uprawnień - wystarczy oś…

Zgoda współmałżonka na kredyt pko
 • Umowy
 • 20 maja 2023 18:00

Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, choć można podejrzewać, że wybór opcji konsolidacji z ubezpieczeniem zwiększy szanse na pozytywną decyzję kredytową banku.. Maksymalna kwota pożyczki to 200 000 złotych.. Czy ma do tego prawo?. Bank nie wymaga zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytów do kwoty 30 tys. zł.. Z prawnego punktu widzenia umowa kredytu lub pożyczki zawarta przez jednego z małżonków bez zgody drugiego jest ważna.. W małżeństwach z rozdzielnością majątkową zgoda na kredyt …

Oświadczenie do vat-r wzór
 • Wzory
 • 20 maja 2023 05:00

Od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą stosowane przez podatników branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla.Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wzór do uzupełnienia Sprawdź inne artykuły związane z tematyką pandemii i koronawirusa oraz prawem pracy: Obowiązki pracodawcy wobec pracownika w czasie pandemii koronawirusa - najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętaćJuż 25 maja 2018 r. zacznie być stosowane unijne rozporz…

Oświadczenie o rezydencji podatkowej santander
 • Umowy
 • 19 maja 2023 17:00

2 Konwencja wyjaśnia, co decyduje o tak istotnym dla określenia rezydencji podatkowej miejscu zamieszkania: "osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym ma ona stałe ognisko domowe; jeżeli ma ona stałe ognisko domowe w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą .Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencja MLI, wymiana informacji w sprawach podatkowych, procedura MAP e-Sprawozdania Finansowe Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych…

Wynajem mieszkania przez osobę fizyczną firmie

Natomiast, jeżeli podatnik wynajmuje mieszkanie tej samej osobie jednak na cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, wtedy on będzie musiał odprowadzić podatek VAT.. Zysk osiągany z najmu jest wtedy przychodem z działalności, w związku z czym, prawidłowe rozliczenie wymaga faktury.. Musisz pamiętać jednak o dwóch rzeczach.. ponoć tak, chcę się tylko upewnić.. Nie oznacza to jeszcze konieczności zapłaty tego podatku.. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznacz…

Wniosek o kontynuowanie egzekucji
 • Inne
 • 18 maja 2023 16:00

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego W toku postępowania egzekucyjnego, jak każdego innego postępowania sądowego, może dojść do sytuacji, w .Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego składa się do Sądu Upadłościowego - Sądu Rejonowego, przed którym toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości.. Zawiadomienie wierzyciela (wariant IV - wniosek o ograniczenie kwoty objętej postępowaniem egzekucyjnym wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania)A wniosek o wszczęcie egzekucji wygląda np. t…

Wzór protokołu zniszczenia dokumentacji
 • Wzory
 • 18 maja 2023 03:00

Najważniejsze, żeby dokładnie udokumentować takie zdarzenie.. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół likwidacji wyposażenia.. Należy dokonać wyceny poniesionych strat i tą kwotę (liczbowo i słownie) ująć w protokole.. ; Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji .Jednocześnie zleceniodawca oświadcza, że został pouczony o obowiązku, terminie i sposobie przechowywania dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa.. W ten sposób składniki majątku, których nie ma już fizycznie w firmie zostan…

Umowa na wykonanie usługi budowlanej
 • Wzory
 • 17 maja 2023 15:00

1.Umowa o roboty dekarskie jest rodzajem umowy o dzieło.. Co powinny zawierać zobowiązania obu stron .Ich realizacja i odbiór zwykle przypadają na inny okres sprawozdawczy, niż ten, w którym zainicjowano roboty budowlane.. Udostępnij.. Okres rękojmi wynosi 2 lub 5 lat, w zależności od rodzaju obiektu budowlanego (ruchomość czy nieruchomość).. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w Polsce obowiązuje swoboda umów.Wykonawca zobowiązuje się wykonać w budynku mieszkalnym, należącym do Zlec…

Druk faktury korygującej vat marża
 • Inne
 • 17 maja 2023 02:00

Procedura VAT marżaFaktury korygujące wystawia się do już wystawionych faktur w sytuacji, gdy na już wystawionej fakturze stwierdzono pomyłki lub błędy w części zasadniczej faktury.. Obecnie fakturę korygującą VAT marża można sporządzić w momencie, gdy po wystawieniu dokumentu źródłowego udzielono upustów i obniżek cen, udzielono rabatu, podatnik otrzymał zwrot towarów i .Do faktury nr Miejsce wystawienia Wybierz dopisek do dokumentu Faktura VAT - MP Faktura VAT EU Faktura wewnętrzna Metoda kas…

Zaświadczenie o zameldowaniu dziecka epuap
 • Wzory
 • 16 maja 2023 14:00

E-meldunek umożliwia zameldowanie na pobyt stały, jak i czasowy, przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz - jako pełnomocnik - innej osoby.Rejestracja noworodka w systemie ePUAP.. Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.Uzyskaj zaświadczenie o przebiegu nauczania w szkole, .. Pobierz dokument o zameldowaniu (usługa online) .. Uzyskaj pomoc w sprowadzeniu dziecka uprowadzonego za granicę konwencja haska;wniosek o spr…

Regulamin | Kontakt