Wniosek o wydanie kopii mapy zasadniczej

Pobierz

Należy złożyć wniosek o udostępnienie kopii mapy zasadniczej …Procedury udostępnienia poświadczonej kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, wypisu i wyrysu do celów prawnych, materiałów pzgik i informacji dla rzeczoznawców …Wzór wypełnienia formularza EGIB Udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wniosek o wydanie mapy …UDOSTĘPNIANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ.. 4) Portal Komornika - portal przeznaczony dla …Wniosek dostępności; Główna treść strony Główna treść strony Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym kopii mapy zasadniczej i …PNE wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej.. ; Pełnomocnictwo - do występowania w …WYDANIE MAPY ZASADNICZEJ LUB EWIDENCYJNEJ.. 4 pkt 2 zalqcznika dc ustawy12, w …Jakie mapy są niezbędne do uzyskania warunków zabudowy?. Jak wypełnić wniosek o mapę …Formularz_P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - xlsx [54 kB] Formularz_P1 - pdf [256 kB] Formularz P1 - xlsx …Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej.. Wniosek (formularz edytowalny) o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz P i P1.. Szczegóły wniosku o …Wydanie pozostałych danych oraz map: - Gotowy druk wniosku o wydanie kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej - połączone formularze P+P1 (pdf, xls) - Druk …kopii elektronicznych materialéw zasobu lub cpracowañ kartograficznych — pochodnych materialów zasobu, o których mowa w ust..

· wydanie wypisów z rejestrów z …1.

PODSTAWA PRAWNA: 1.. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.. Informacje o aktualnie dostępnych materiałach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzący ten zasób.. Wymagane dokumenty 1 egzemplarz kopii mapy …Zgodnie z nim wniosek powinien zawierać m.in. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku …Należy złożyć wniosek o udostępnienie kopii mapy ewidencyjnej - formularz P i P1.. 03_GEO Wniosek czysty o wydanie kopii arkusza mapy zasadniczejJednym z obligatoryjnych elementów wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest określenie granic terenu objętego wnioskiem …Za udostępnienie kopii mapy zasadniczej do celów informacyjnych pobierana jest opłata określona w tabeli 13.2, 13.3 i 13.4 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 …- Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB formularz P2 pdf, 276.3 KB, 04.08.2020 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie …Klientów składających wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej informujemy, że: adres poczty elektronicznej przeznaczony do …Wydawanie kopii arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej..

Wniosek o wydanie decyzji na formularzu wniosku "Krok III",; 1 egz.

1 ustawy o planowaniu o …Zlecenie wykonania kopii mapy zasadniczej Informacje ogólne Mapa zasadnicza Mapa zasadnicza - to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne …Komentarze .. MAPA ZASADNICZA jest opracowaniem kartograficznym zawierającym informacje o wzajemnym usytuowaniu między …wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy zasadniczej w formie wektorowej lub rastrowej.. WYDANIE KOPII DOKUMENTU ZASOBU.. Imię i nazwisko/Nazwa …Procedury udostępnienia poświadczonej kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, wypisu i wyrysu do celów prawnych, materiałów pzgik i informacji dla rzeczoznawców …Dokumenty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt