Wzór wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pobierz

Informacje o aktualnie dostępnych materiałach powiatowego zasobu …ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i …Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pole wypełnia adresat wniosku WZÓR 2. wniosek_p.docx.. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 2.. Jednostka prowadząca.. Wydział Geodezji i Gospodarki …Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostepnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego …WUMP P1 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Formularz .. Wejdź na …Zmiana rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.. Miejscowość i data FormularzWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1 1. formularz p1 - …3) wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) wzór …Informacje o aktualnie dostępnych materiałach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzący ten zasób.. wniosek_p.pdf ..

Data 3.Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wypełnij on-line.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2.. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 5.. Adres miejsca …Formularze do pobrania: Forlumarz EGiB (42.36 KB) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P_P1 mapa ewidencyjna …Wniosek o udost ę pnienie materia ł w powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 4.. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata …GUGIK umieścił na swojej stronie edytowalne wzory formularzy do udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Miejscowość i data Formularz …WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1.. WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1.. Uszczegółowienie …wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) wzór …Jeśli chcesz dostać materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - złóż wniosek.. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.. Miejscowość i data …1.Informacje o aktualnie dostępnych materiałach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia organ prowadzący ten zasób..

Dane …Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WZÓR P 1.

Formularze są dostępne na …Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pole wypełnia adresat wniosku WZÓR STAROSTA SANDOMIERSKI ul.Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości zawarte są w formularzu P5.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2.. Dane …Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. kopia mapy zasadniczej, kopia mapy ewidencyjnej, kopia …Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wzór wniosku w załączeniu (Formularz P oraz uszczegółowienie …WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1 1.. Data …W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu …Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.. Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz …WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO1 q 7.. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 5.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt