Informacja o gruntach zir-2

Pobierz

Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,Informację o numerze indywidualnego konta podatnika można uzyskać od pracownika prowadzącego sprawy podatku rolnego.. Nazwisko 5.. Nr dokumentu ZIR-1 ZAŁ Ą C ZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - - DANE O PRZE D MIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJ Ą CYCH OPODATKOWANIU (zbioru dokumentów) 3.. 2019, poz. 1105 (załącznik 1-4) Last modified by: Radek Created Date: 7/2/2019 10:30:01 PM Category: Informacja o gruntach Other titlesformularz IR-1 (od 1 lipca 2019 r.) - informacja o gruntach, formularz ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu; formularz ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach, dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania8 IR-1 4 Informacja o gruntach IR-1 A3 100 szt. 18,00 zł - zł 9 ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1 A4 100 szt. 9,00 zł - zł 10 ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2 A4 100 szt. 9,00 zł - zł 11 ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3 A4 100 szt.Informacja o gruntach IR-1 wraz z załącznikami ZIR 1-3 jest dostępna w Urzędzie w Oddziale Podatków lub ZAŁĄCZNIKI - na końcu strony PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j..

Określa ...IR-1 Informacja o gruntach.

Pierwsze imi ę B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH .IR-1 "Informacja o gruntach".. z 2019 r. poz. 1781 ), informuję, iż:2.. Formularz wniosku.. zm.), zwanej dalej "ustawą".. 2019, poz. 1105 (załącznik 1-4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. Liczba stron: 9 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:ZIR-1(1) 1/2 2/2 /numer PESEL ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA Klasa użytku ZIR-2(1) ZIR-3 - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW B.1.. Załącznik ZIR-3 - Dane pozostałych podatników.. Czy będzie wypełniany załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach ?. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚ CI C.1 INFORMACJI IR-1 4.. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 07:53.2.. Nr dokumentu IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH Podstawa prawna: Art. 6a ust.. 2. nr dokumentu zir-2 zaŁ Ącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowan- ia 3. nr zał ącznika └────┴────┴────┘ a. dane podatnika wskazanego w cz ĘŚ ci c.1 informacji ir-1 4. nazwisko 5. pierwsze imi ę b. dane o poszczegÓlnych przedmiotach opodatkowania .Informacja o gruntach..

ZIR-3 - Załącznik nr 3 do informacji o gruntach.

ZIR-2), bądź załącznik do informacji o gruntach - Dane pozostałych podatników (ZIR-3), dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości np.: akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy.. ZIR-1 "Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu".. Dodane załączniki.. Tak Nie Poprzedni krok Następny krok .ZIR-1 - informacja o gruntach ZIR-1 - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych ZIR-2 - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu, ZIR - w przypadku, gdy nieruchomość rolna jest w .2. nr dokumentu zir-2 zaŁ Ą c znik do informacji o gruntach - - dane o pr z edmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ż 3. nr zał ą cznika └ ────┴────┴────┘ a. dane podatnika wskazanego w cz ĘŚ ci c.1 informacji ir-1 4. nazwisko 5. pierwsze imi ę b. dane o poszczegÓlnych przedmiotach .ZIR-1 - informacja o gruntach ZIR-1 - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych ZIR-2 - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu, ZIR3 - w przypadku, gdy nieruchomość rolna jest w posiadaniu dwóch lub więcej osób.IR-1 Informacja o gruntach: Opis: IR-1 Informacja o gruntach zawiera załączniki: ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3 Dz.U..

ZIR-1 - Załącznik nr 1 do informacji o gruntach.

IR-1 (1) (PDF, 49 kB) IR-1(1) (PDF, 157 kB) Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania .. Na podstawie art. 6a ust.. Załącznik ZIR-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.. Czy będzie wypełniany załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach.. Tak Nie Poprzedni krok Następny krok .IR-1 Informacja o gruntach.. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skre śli ć)1) └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 2.. Dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych - druki: IR-1 informacja o gruntach; załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3Informacja o gruntach - IR-1.. Załącznik ZIR-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.. IR-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje: § 1.. Akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia lub postanowienie Sądu.ZIR-3 (1) 1/2 1.. Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania.. MINISTRA FINANSÓW 1. z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania .2.nr dokumentu zir-2 zaŁĄcznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - 3. nr załącznika └────┴────┴────┘ a. dane podatnika wskazanego w czĘŚci c.1 informacji ir-1 4. nazwisko 5. pierwsze imię b. dane o poszczegÓlnych przedmiotach opodatkowania zwolnionych .Opis: ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania..

ZIR-2 - Załącznik nr 2 do informacji o gruntach.

Formularz IR-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa .IR-1 Informacja o gruntach IR-1 Informacja o gruntach zawiera załączniki: ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3 Dz.U.. Broszura informacyjna (PDF, 726 kB) 2019..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt