Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy

Pobierz

Nazwisko 3.. Informujemy, że 30 czerwca 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanej dalejpkt.9-11 - Należy pozostawić miejsce na pieczątkę świadczeniodawcy (nadruk), następnie zaznaczyć po raz który w roku dokonuje się wyboru świadczeniodawcy, jeśli dokonujemy wyboru po raz trzeci lub po raz kolejny należy w pkt.11 zaznaczyć powód zmiany deklaracji.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu .Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej .. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.Ustala się wzór deklaracji wyboru: 1) świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY .. Nazwisko 3.. Informujemy, że 4 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1295 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.Ustala się wzór deklaracji wyboru: 1) świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust..

Numer PESEL, a w przypadku jego braku seriaDeklaracja wyboru Świadczeniodawcy I.

Nazwisko 3.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość _ _ - _ _ - _ _ _ _WZÓR Dziennik Ustaw - 2 - Poz. 1143 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. (poz. 1143) Załącznik nr 1 .. Data urodzenia 4.. 1 .deklaracja wyboru Świadczeniodawcy udzielajĄcego ŚwiadczeŃ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poŁoŻnej podstawowej opieki zdrowotnej wzór 1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Poprawnie wypełniona deklaracja posiada wypełnioną: część I - punkty od 1 do 9, część .Deklaracje wyboru lekarza ielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019 .WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ1) I.. Imię 10.. Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 lipca 2020 r. Pliki do pobrania Rozporządzenie RM z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii09-07-2020..

W rozporządzeniu znalazły się punkty, z którymi nie zgadza się Porozumienie Zielonogórskie.Nowy wzór deklaracji wyboru POZ Nowy wzór deklaracji wyboru POZ fotolia.pl.

Data urodzenia 4.. Imię 2.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;Aneksy na rok 2021 w Portalu Świadczeniodawcy - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 14.01.2021 Aneksy na rok 2021 w Portalu Świadczeniodawcy - Podstawowa Opieka Zdrowotna 05.01.2021 Podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. 04.01.2021WZÓR Dziennik Ustaw - 2 - Poz. 1143 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. (poz. 1143) Załącznik nr 1 WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ .. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki .Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej W związku z zaistniałą zmianą Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 33/2014/DSOZ z 16.6.2014 r. uchylił dotychczasowe zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i .WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I..

Część III.Zmieniają się wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ - projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie trafił do konsultacji.

Imię 2.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość _ _ - _ _ - _ _ _ _Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Nazwisko 3.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość _ _ - _ _ - _ _ _ _Ustala się wzór deklaracji wyboru: 1) świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust.. Data urodzenia 4.. Data urodzenia 4.. Data urodzenia 4.. Nazwisko 3.. Imię 2.. Świadczeniodawca, u którego pacjent był wcześniej zapisany, jest zobowiązany do wydania na wniosek pacjenta,PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA WZÓR DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW.. Imię 2.. Nazwisko 11.. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;Ustala się wzór deklaracji wyboru: 1) świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośćWZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I..

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 9.. Nazwisko rodowe 4.. Płeć 6.. Data urodzenia 12.. Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.. Imię 2.. OSOBY PEŁNOLETNIE: DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY - OSOBY PEŁNOLETNIE (plik PDF)WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI (plik PDF) Szanowni Pacjenci, Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się ze wzorempoprawnie wypełnionej deklaracji.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość _ _ - _ _ - _ _ _ _WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. WZÓR .. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;Ustala się wzór deklaracji wyboru: 1) świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość _ _ - _ _ - _ _ _ _WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Zaplanowano następujące zmiany.. Imię 2.. Określone w rozporządzeniu wzory deklaracji obowiązują od 1 lipca 2020 roku.WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Nazwisko 3.. Data urodzenia 5.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Imię 2.WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ IV.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość _ _ - _ _ - _ _ _ _WZÓR DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt