Czyste powietrze wniosek o wydanie zaświadczenia

Pobierz

Informujemy, iż od 1 sierpnia obowiązują nowe druki o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymaganego w ramach programu Czyste Powietrze.. Wniosek o wydanie zaświadczenia "Czyste powietrze" - word Wniosek o wydanie zaświadczenia "Czyste powietrze" - pdf Klauzula RODO .. 2020 r. poz. 1713).Wzory wniosków Dział ds. Rehabilitacji Społecznej; Prace społecznie użyteczne - wzory dokumentów; Wzory wniosków Świadczenia Rodzinne; Wzory wniosków Rodzina 500 plus; Wzory wniosków Fundusz Alimentacyjny; Wzór żądania wydania zaświadczenia do Programu "Czyste powietrze" Zamówienia publiczne.. "Czyste powietrze" - wniosek o wydanie zaświadczenia Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem "Czyste Powietrze" 2.0.Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.. Wzór żądania wydania zaświadczenia na potrzeby tego programu znajduje się poniżej (format pdf).. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.Wniosek o wydanie zaświadczenia "Czyste powietrze" Czcionka: Drukuj..

Sprawdź wypełniony wniosek.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" 2.0. o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta .Zaświadczenia o wysokości dochodu - Program "Czyste Powietrze" 2.0. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) .Wniosek o zaświadczenie ( CZYSTE POWIETRZE) [ŻĄDANIE / WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO] 194 kB: 26-10-2020: Klauzula Informacyjna art. 13 RODO ( Czyste Powietrze) [RODO - Czyste Powietrze ] 58 kB: 26-10-2020 Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.. Menu boczne.. Wymagane dokumenty wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach części drugiej Programu "Czyste Powietrze" (w związku z którą wnioskodawcy będą potrzebować zaświadczeń o dochodach)..

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wyszukiwarka.. Kliknij w link ( pobierz druk );wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach programu "Czyste Powietrze".. Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.. Klauzula informacyjna czyste powietrzeZaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze".. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.Wzór żądania wydania zaświadczenia do programu czyste powietrze.. Do pobrania: Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej zadanie_zaswiadczenia_czyste .Nowy druk o wydanie zaświadczenia w ramach programu "Czyste Powietrze".. Zamówienia publiczne; Zapytania ofertowe; Inne; KontaktWzory wniosku oraz zaświadczenia zawiera Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia z dnia 2 października 2020 r. (Dz.U..

Wniosek o wydanie zaświadczenia w ramach programu "Czyste powietrze" 2.

Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego 3.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego do pobrania (pobierz druk) Klauzula informacyjna RODO dla osób ubiegających się o zaświadczenie; Gdzie można złożyć wniosek?Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, w celu potwierdzenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste powietrze".Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.Wniosek o wydanie zaświadczenia - Czyste powietrze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt