Upoważnienie do zastępowania kierownika apteki

Pobierz

Niniejszym upoważniam Pana/Panią ……………………………………….……….. do podpisania w imieniu KIEROWNIKA apteki zestawienia zbiorczego recept za okres………………………….Aptekę może też reprezentować upoważniony przez kierownika farmaceuta, wyznaczony do zastępowania kierownika apteki - art. 47 ust.. 2 w/w ustawy o refundacji leków….. Upoważniam Panią Anitę Piszczek - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach z dniem 1 marca 2021r.. Powierzenie zastępstwa dotyczy także tego …Apteka nie może prowadzić swojej działalności, jeżeli kierownik jest nieobecny powyżej 30 dni i nie ustanowił swojego zastępcy.. W celu podpisania zestawienia refundacyjnego za kierownika apteki/punktu aptecznego, w przypadku …na celu powierzenie obowiązków i odpowiedzialności w czasie nieobecności kierownika apteki w czasie krótszym niż 30 dni.. Udzielam upoważnienia do zastępowania Kierownika w czasie jego nieobecności w pracy (urlop) osobie wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.Powierzenie zastępstwa innemu magistrowi farmacji na okres krótszy niż 30 dni wymaga pisemnego upoważnienia podpisanego przez kierownika wraz z podaniem terminu …ZASTĘPCY KIEROWNIKA APTEKI/PUNKTU APTECZNEGO 1.. ( …Treść: § 1. refundacji …UPOWAŻNIENIE.. Do zastępowania Kierownika …Powierzenie zastępstwa innemu magistrowi farmacji na okres krótszy niż 30 dni wymaga jedynie pisemnego upoważnienia, podpisanego przez kierownika wraz z podaniem …Trzeba zarządzeniem wójta lub burmistrza kogo tam macie upoważnienie pracownika zastępującego kierownika podczas jego nieobecnościUżywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych..

Oświadczam, że spełniam warunki do pełnienia funkcji kierownika apteki określone w art. 88 ust.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt