Wzór skierowania do hospicjum domowego

Pobierz

Opieka długoterminowa, poradnia paliatywna - to inne systemy sprawowania opieki nad Chorym.. (Skierowanie do poradni specjalistycznej (DOC, ZIP).Skierowanie do pracowni diagnostycznej (DOC, ZIP).Skierowanie do laboratorium (DOC, ZIP).Skierowanie do szpitala (DOC, ZIP).Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ().Zlecenie na Transport Sanitarny (DOC, ZIP) - wersja uaktualniona, obowiązuje w 2005 r.jeśli dostałeś skierowanie od lekarza.. Opieka hospicyjna jest bezpłatna, finansowana przez NFZ.. Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i .Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.. St. Warszawy na realizację zadania pod nazwą "Pomoc dla ciała i wsparcie dla ducha - domowa opieka hospicyjna dla chorych i ich rodzin" w ramach umowy numer PZ-B/VI/1/2-NGOH/219/17Jednostka kierująca: pieczęć zakładu opieki zdrowotnej Data: .. Warszawskie Hospicjum dla DzieciHospicjum domowe niesie bezpłatną pomoc w zaawansowanej chorobie nowotworowej chorym przebywającym w domu oraz ich rodzicom.. end faqPodstawą do objęcia opieką zarówno hospicjum stacjonarnego, jak i domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ.. Do objęcia opieką przez hospicjum domowe konieczne jest posiadanie skierowania.. Wymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego lub stacjonarnego od .Niezbędne jest przedstawienie skierowania do Domowego Hospicjum dla Dzieci, a także dokumentacji medyczna z przebytego leczenia (do wglądu)..

Skierowanie do hospicjum domowego.doc.

nazwa ledüfki oddzia\ .. Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, na świadczenia w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej mogą liczyć osoby dotknięte następującymi chorobami: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (chodzi o AIDS), nowotwory,Hospicjum domowe: skierowanie.. W przypadku świadczeniobiorców starających się o udzielenie świadczeń w ramach tutejszej Poradni Medycyny Paliatywnej i tutejszego Hospicjum Domowego obowiązuje standardowe skierowanie do poradni specjalistycznej ( wzór skierowania do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania" ).SKIEROWANIE DO SZPITALA telefon .. Do: szpitala, szpitala klinicznego, instytutu .. 3.wzór skierowania do hospicjum domowego; Formularz zgłoszenia pacjenta do HD; Hospicjum domowe otrzymuje wsparcie z Biura Polityki Zdrowotnej M.. Jego wzór można pobrać ze strony placówki.. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia..

Skierowanie do hospicjum stacjonarnego.doc.

Skierowanie do żywienia domowego dorośli.docPieczątka podmiotu kierującego REGON ………………………………………… dn. ……………………………….. lub - skierowanie do zespołu hospicjum domowego.. Nie możemy spotkać się z wszystkimi z Was, jak co roku, podczas naszych tradycyjnych kwest akcji Pola Nadziei, Kwesty Listopadowej, podczas koncertów i innych wydarzeń.Przez najbliższy czas wszystko będzie trudniejsze.Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.. Warunki udzielania świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej.. Do objęcia opieką w warunkach domowych kwalifikuje:Hospicjum obejmuje opieką pacjentów z Miasta Nowy Sącz oraz z terenu powiatu nowosądeckiego, myślenickiego i gorlickiego.. Skierowanie do domowego hospicjum powinno zawierać: informacje na temat przebiegu choroby, dane z wywiadu lekarskiego,Jak zgłosić pacjenta do objęcia opieką hospicjum domowego?. Co ważne, na skierowaniu musi być umieszczone rozpoznanie .1) hospicjum domowe dla dzieci działa na obszarze o promieniu średnio do 100 km od miejsca określonego w punkcie 2.3. podpunkt 5) załącznika nr 3b do zarządzenia; 2) wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną w dniu zgłoszenia, lub w dniu następnym;skierowanie Hospicjum Domowe 2016 Author: BSokołowska Created Date: 2/15/2016 12:18:30 PM .- skierowanie do hospicjum domowego..

Skierowanie do hospicjum domowego dla dzieci.doc.

Podczas przyjęcia opiekun prawny dziecka podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przebywanie dziecka pod opieką hospicjum domowego.. Poznaj nas bliżej Wypełnij swój PITczas pandemii spowodował, że Hospicjum św. Łazarza boryka się z problemami finansowymi.. Na podstawie takich skierowań również nie będzie możliwości przyjęcia do hospicjum domowego.. Narodowy Fundusz Zdrowia - 2004- wzór pieczęć jednostki kierującej, adres, telefon kod, nazwa komórki organizacyjnej…………………………………… dn,………………………… ………………………………………………… Pieczęd instytucji kierującej .Skierowanie do hospicjum domowego w Augustowie.doc.. stacjonarne - w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej, domowe - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ambulatoryjne - w poradni medycyny paliatywnej;Hospicjum Domowe W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej.. Wymagany komplet dokumentów: 1. skierowanie do hospicjum domowego (na druku do poradni specjalistycznej) 2.PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE.. Może je wystawić zarówno specjalista zajmujący się pacjentem, jak i lekarz rodzinny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia..

Oświadczenie opaska identyfikacyjna hospicjum stacjonarne.docx.

W skierowaniu zawiera się informacje dotyczące przebiegu choroby, a także wyniki badań i informacje uzyskane .Aby zostać pacjentem hospicjum domowego chory musi posiadać skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub szpital oraz mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów z uwagi na konieczność nadzoru nad podawanymi lekami.. Wzór skierowania zwykle można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej hospicjum domowego lub .Wniosek o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.. Hospicjum domowe dla dzieci; Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.Podstawą do objęcia pacjenta opieką hospicjum domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ.. Rejestracja do Hospicjum Domowego odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.Wniosek o wydanie skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF) Wywiad pielęgniarski (PDF) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF) Zgoda świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w MCO w Krakowie (PDF) Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF)domowych - hospicjum domowe, ambulatoryjnych - poradnia medycyny paliatywnej (opieka sprawowana jest wobec chorych, którzy mogą przybyć do poradni lub, ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się, ale stabilny stan ogólny, wymagają wizyt domowych).. By nieuleczalnie chory pacjent mógł zostać objęty opieką hospicjum domowego, musi mieć skierowanie do hospicjum, które może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista - na przykład onkolog.. Termin uzgodnionego przyjecia .e.. podpis i pieczqtka lekarza pieczeé szpitala, adres, telefon, numer urnowy (miejscowošé, data) Uwagi szpitala: Data zg\oszenia sie ze skierowaniemWspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą Prowadzimy opiekę paliatywno-hospicyjną w warunkach domowych i stacjonarnych, opartą na empatii, życzliwości i serdeczności.. Oświadczenie dot..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt