Pfron dofinansowanie do komputera 2019

Pobierz

Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00.. Informacje uzupełniające odnośnie do wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności uzupełnia się na formularzu INF-D-P.. 1 pkt 1, nie może być niższy niż udział własny zadeklarowany przez wnioskodawcę we wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu zawartego w procedurach realizacji programu.Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od: stopnia niepełnosprawności pracownika, 1950 zł - w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1200 zł - w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 450 zł - w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem .Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych system SODiR On-line jest niedostępny.Najczęściej zadawane pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; Akty prawne - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy; Kontakt z pracownikami Oddziałów PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań; Materiały informacyjne oraz instruktażoweZarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania w dotychczasowych zadaniach: zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu - z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: koszty kursu i egzaminów - z kwoty 1.600 zł do 2.100 zł,Sprzęt elektroniczny (gr II, I, osoby do 16 r.ż.).

Warunkiem dofinansowania jest ścisły związek sprzętu z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz dysfunkcjami, potwierdzonymi przez lekarza i uzasadnionymi przez Wnioskodawcę.Wnioski o dofinansowanie obowiązujące w 2021 roku.

Oba formularze mogą być składane również w formie elektronicznej.. Infolinia SOW - 800 889 777Udział własny wnioskodawcy (w złotych) w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania, urządzeń brajlowskich wskazanych w ust.. Nie obowiązuje katalog dopuszczalnych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/ oprogramowania, ale muszą one spełniać warunki definicji programowej - przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).Fundusz przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania na komputer stacjonarny, laptopa lub tablet dla osób niepełnosprawnych.. Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami..

Lista linków prowadząca do miejsc, na których możesz znaleźć informacje dotyczące dofinansowania z PFRON, PCPR bądź MOPS czy MOPRPracodawca po zarejestrowaniu się w PFRON ma obowiązek przekazywać co miesiąc wniosek o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D.

Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00.. Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na sprzęt elektroniczny ułatwiający dostęp do informacji oraz specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, informacje nt. dostępności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt