Podanie do dyrektora o zorganizowanie wycieczki

Pobierz

(twoja miejscowośc), (data) Drogi Panie Dyrektorze Zwracam się do Pana z prośba o zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Dziecka.. Zabawą tą chcielibyśmy uczcić nasze święto.Procedura jest bardzo prosta.. Wzór zarządzenia w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru .Wniosek o pieniądze na patriotyczną wycieczkę do 30 maja.. Z poważaniem.. Dane osobowe(swoje) Szanowny panie (imię i nazwisko dyr.) reszta danych osobowych Szanowny Panie Dyrektorze!. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. umotywuj swoją prośbę przynajmniej dwoma argumentami.twoje dane w lewym górnym rogu dane szkoły i dyrektorki w prawym górnym rogu Do Pani Dyrektor Anny Kowalskiej Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej do Paryża, organizowanej przez prof. Michała Jakiegośtam, która ma odbyć się w dniach 24-28.01.2011r.. Wyjazd ten ma na celu zwiedzenie stolicy Francji oraz zapoznanie .WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY o wyrażenie zgody na zorganizowanie wycieczki / wyjazdu / imprezy .. (podpis dyrektora szkoły) Author: Jola Created Date: 1/9/2019 2:39:42 PM .Napisz podanie do dyrektora swojej szkoly z prosba o pozwolenie zorganizowania wycieczki klasowej .2.. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień ..

o wyrażenie zgody na zorganizowanie .

Miasto i data (prawy górny róg).. Nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego.. --->Prośbę swą motywuję tym, że wyjazdy w miejsca, gdzie obcuje się z dziejami naszego narodu bardzo kształcą .Każde podanie powinno mieć podobny układ.. We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.. Zastanów się, co należy dołączyć do pisemnej prośby.. Kto to zrobi dostanie 10 ocen celujących.Organizacja szczepień .. Zasady przyznawania .Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: • wycieczkę jednodniową - do 5 tys. zł, • wycieczkę dwudniową - do 10 tys. zł, • wycieczkę trzydniową - do 15 tys. zł.. Szkolna 15.. Proszę o to, ponieważ razem z innymi uczniami tej szkoły przeprowadziliśmy ankietę i większość uczniów przyszłaby na taka imprezę.. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.. Jak napewno Pan wie uczęszczam do szkoły.. .napisz do Dyrektora szkoły podanie o wydanie zgody na zorganizowanie wycieczki klasowej śladami bohaterów krzyżaków..

Więc bardzo prosimy o zorganizowanaie dla nas wycieczki klasowej.

Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.Prośbę swą motywujemy tym, iż nasze .Napisz list do pani dyrektor z prośbą o zakup do biblioteki jakiejś książki , 5-10 zdań.. Głównym powodem tej próśby jest to, że obecne stroje są bardzo zużyte i nasza drużyna, jako reprezentacja szkoły swoimi strojami, świadczy o całej społeczności uczniowskiej oraz o szkole i .Poznaj Polskę to nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki.. 2.Napisz podanie do burmistrza miasta i gminy X z prośbą o dofinansowanie klasowej wycieczki.. - PORADNIK 1.. Prawidłowo napisane podanie powinno zamkn ąć si ę na jednej stronie.. W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).. Na zorganizowanie trzydniowej wycieczki można otrzymać nawet 15 tys. zł .Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie dyskoteki dla uczniów gimnazjum.. Podania piszemy zawsze na arkuszu A4 (210x297mm), niezale żnie od tego, czy podanie b ędzie wydrukowane, czy te ż będzie to pismo odr ęczne.. Nasza klasa zebrała już dosyć dużo pieniędzy aby zorganizować taki wyjazd.Chinczyk1329 Twoje imię nazwisko Data ulica kod pocztowy miejscowość do kogo piszesz podanie Dyrektor ..

wycieczki / wyjazdu / imprezy.

← Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych..

2009-09-25 21:24:22 Gdzie macie propozycje wycieczki klasowej ?

Pamiętaj o wszystkich niezbędnych elementach pisma.. 2, zawiera w szczególności: 1) nazwę kraju, 2) czas pobytu, 3) program pobytu, 4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,Koszt tej wycieczki do teatru wynosiłaby 50 zł, a do tego dla każdego ucznia z legitymacją szkolną podstemplowaną -20%, czyli kosztowała by dla takiego ucznia 40 zł.. Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły.. Wnioski w tej sprawie dyrektor szkoły będzie składał do 30 maja 2018 r., a o rozstrzygnięciu dowie się w sierpniu.. Szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie wycieczek i innych inicjatyw związanych z obchodami stulecia niepodległości Polski.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Prośbę swą motywuję tym,że taka wycieczka mogła by być źródłem wiedzy oraz oraz byłaby bardzo pouczająca .JAK POPRAWNIE NAPISA Ć PODANIE?. Cel wycieczki / wyjazdu / imprezy: .Napisz podanie do wychowawcy o zorganizowanie wycieczki klasowej - MidBrainart.. W zwiazku z wyborem na przewodniczącą szkoły, pragnę złożyć swoją kandydaturę.. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO.zredaguj podanie do dyrektora szkoły o zorganizowanie tygodniowej wycieczki uczniów II gimnazjum do Londynu.. Bez ulgi - 50 zł.. Dyrektor-Romuald Czernicki +0 pkt.Odkrywamy Małopolskę - składanie wniosków o dofinansowanie wycieczek 2021-07-27 Pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów samorządowych szkół podstawowych w sprawie składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Odkrywamy Małopolskę".WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY.. (niedopuszczalne jest składanie podania napisanego na kartce wyrwanej z zeszytu!). Z kolei organ.Napisz podanie do dyrektora z prośbą o przeniesienie do innej klasy.. Drogi Nauczycielu Chciałem zaproponować wyjazd na wycieczkę klasową.. --->Zwracam się w imieniu całej klasy z uprzejmą prośbą o dofinansowanie klasowej wycieczki do Malborka, która ma odbyć się w maju.. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO.. 2010-05-07 14:54:07 napisz podanie do prezydenta miasta poznania z prośbą o sfinansowanie budowy szkolnego boiska i uzasadnienie czemu boiska.Procedura jest bardzo prosta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt