Wzór oświadczenia majątkowego dla radnego

Pobierz

25c i następne ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Wzory oświadczeń majątkowych zostały określone w aktach wykonawczych opartych na wskazanych przepisach, tj. w: Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego .Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania.. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe.. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.Natomiast wzór oświadczenia majątkowego radnego określony został w załączniku nr 1 do tego samego rozporządzenia.Korekta oświadczenia majątkowego radnego.. (PAP) autor: Aleksander Glowczewskipdf - wzor oswiadczenia majatkowego dla czlonkow zarzadu, kierownikow jednostek, wydajacych decyzje [56 kb] rtf .. Oswiadczenie majatkowe dla Radnego - Wzor do wydruku.. Sienkiewicza 2a.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. 1 ustawy z dnia 5 .Wzór oświadczenia majątkowego, str. 1 (inny wzór oświadczenia majątkowego jest dla marszałka województwa, przewodniczącego sejmiku województwa, starosty, przewodniczącego rady powiatu, przewodniczącego rady miasta, gminy, wójta oraz dla osób składających oświadczenia o stanie- Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnego Powiatu (*.docx) - Wzór oświadczednia majątkowego dla członka zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w .Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji..

Wzór oświadczenia majątkowego dla: radnego powiatu.

Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Informacje ogólne; Radni; Prezydent i pracownicy urzędu; Pracownicy jednostek organizacyjnych; Archiwum; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO MIASTA.. 16 lutego 2021.. (2018-03-28 12:54:36) Ostatnio zmodyfikował: wzór formularza - oświadczenie majątkowe radnego gminy - 2018.wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu.pdf (21 KB) Pobierz.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc)Wzór oświadczenia majątkowego dla: członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników.. Wzór do pobrania w wersji do edycji .. Wójt , który zapomni o złożeniu do końca kwietnia oświadczenia majątkowego, nie straci automatycznie mandatu..

Wzór oświadczenia majątkowego 3.

Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KBOświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania.. Nowa gospodarka odpadami;.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, s ekretarza gminy .w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j.. Informacje ogólne; Spółki prawa handlowego; Nabór pracowników; Przetargi; Nabór kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem gminy-miasto .Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy >>> .. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia majątkowego dla wszystkich, którzy mają je wypełniać.Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu .W tym roku radni złożą dwa oświadczenia majątkowe..

Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)PAP.

wzór oświadczenia majątkowego (23kB) oświadczenie majątkowe radnego (21kB)Druk oświadczenia majątkowego.. Część A dane w oświadczeniu należy zamieszczać w sposób czytelny, pismem maszynowym lub starannym pismem odręcznym, osoba składająca oświadczenie wpisuje w oświadczeniu dane wskazane w odpowiednim punkcie, jeżeli jej dotyczy, w przeciwnym przypadku pozostawia tenWzór oświadczenia majątkowe radnego; Wzór oświadczenia majątkowego; wersja do druku całego modułu.Biuletyn Informacji Publicznej.. wzór formularza - oświadczenie majątkowe radnego gminy - 2018 ( format WORD.doc) (63 KB) Wytworzył: Udostępnił: Adrian Wartecki.. Wzór do pobrania w wersji do edycjiWzory oświadczeń majątkowych Wzór Oświadczenia majątkowego dla radnego Wzór Oświadczenia majątkowego dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaRadny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym".Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobyUrząd Gminy..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.art.

31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE.. Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór oświadczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt