Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Pobierz

Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2.. PESEL lub REGON wnioskodawcy.. Uzasadnienie wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków zawierającego …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego 1.. Wniosek …6.. Dane …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Formularz 11. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy* 10.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 4.. Adresat wniosku -nazwa i …Wejdź stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.. Oznaczenie wniosku przez wnioskodawcę* WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO STAROSTA NOWODWORSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM EGiB 4.. Wypis z rejestru gruntów 2 Wypis z wykazu działek ewidencyjnych 10 Wypis z wykazu …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego 1.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2.. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny WNIOSEK O …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.. 11. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy* .. Formularz.. Szczegółowy zakres informacji …Wniosek (formularz edytowalny) o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Formularz 10..

PESEL …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego 8.

Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2. ; Z danych teleadresowych wybierz "Geodeci powiatowi" lub "Ośrodki dokumentacji" oraz …WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO 1. wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego 1.. Uzasadnienie wniosku o …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - druk urzędowy FORMULARZ EGiB - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 2.. Data Formularz EGiB Urząd Miasta Torunia Wydział …Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.docx (47kB) Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.pdf (432kB)Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Formularz 11. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy* 10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt