Prośba o przyjęcie do szkoły średniej

Pobierz

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.. Prośbę swą …z prawej: imię i nazwisko dyrektora.. Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń (nica) chce się …Wzór podania o przyjęcie do szkoły średniej.. Kraków, 16.04.2019 rok (po prawej) Aneta Nowak Ul. Kwiatowa 55 45-673 Kraków …Komisja rozpatruje każde podanie.. DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/KLASY I-preferowane nauczanie w małej szkole.. Kolorowa 12. im.. Nazwa Szkoły.. Sprawa: przyjęcie do pierwszej klasy liceum o profilu …Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.. II Liceum Ogólnokształcącego im.Osoba, która nie dostanie się do szkoły średniej (liceum lub technikum) ma prawo złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum bądź do technikum - najpierw …Napisz podanie z prośbą o przyjęcie do wybranej szkoły średniej Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.. Proszę o …Data (po prawej) Twoje dane osobowe Odwołanie Dane Szkoły [imię i nazwisko dyrektora, nazwa szkoły] Szanowny Panie Dyrektorze, Proszę o ponowne rozpatrzenie …Podanie o przyjęcie do szkoły średniej.. Dlatego czy to chodzi o podanie o staż, o przyjęcie do szkoły, o pracę czy o urlop dołożymy wszelkich starań aby …Do Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Płocku..

spoza obwodu szkoły.

Marii Konopnickiej.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do .. Kazimierza Wielkiego.. ul. Balickiego 13. miasto.. Kandydat nie przyjęty z braku miejsc limitowych pomimo zdanego egzaminu lub rozmowy, a …Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru oraz kolejności oddziałów i szkół.. O PRZYJĘCIE DZIECKA.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu …Podanie o przyjęcie do szkoły.. Jeśli uczeń osiągnął pełnoletność …Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.. Jest ona również …Podanie o przyjęcie do szkoły średniej (liceum) 19 czerwca 2021 0 Przez admin .. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie Mnie do pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno - chemicznym.Dokumenty: - świadectwo ukończenia szkoły średniej, (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza), - 3 fotografie legitymacyjne, - … Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do …PROŚBA.. Jan Kowalski Warszawa 27.04.2019 Ulica 12/13 87-522 Warszawa tel.. środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.. zm.) …podanie o przyjĘcie do klasy humanistycznej Niniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________ , na podstawie 552..

Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka .Podanie o przyjęcie do szkoły średniej.. Unii Europejskiej Liceum …Prośbę swą motywuję tym, iż.. (np. jestem dobrą uczennicą, chciałabym kontynuować w państwa liceum naukę oraz zdać maturę; bądź …PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*) ………………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania ) …Podanie o przyjęcie do szkoły średniej przyjęcie mnie do technikum o profilu technika usług kosmetycznych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.. w roku szkolnym 20……./20…… Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: …Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Szkoły Średniej o profilu fotograficznym.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do II Liceum Ogólnokształcącego im.Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Do Dyrekcji III LO im.. Anna Niemen Kraków, 27. maja 2007r.. 597349751 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im.. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy: - z jednym z rodziców (prawnych …Podanie o przyjęcie do szkoły.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o …Najlepiej zacząć od sformułowań w stylu "Zwracam się prośbą o.".

nazwa szkoły.

", "Proszę o przyjęcie mnie do.". Uzasadnienie , piszemy tylko w przypadku …Podanie o przyjęcie do innej klasy adresuje się do dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo chce zmienić klasę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.