Protokół z posiedzenia rady rodziców

Pobierz

Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.. Protokół z wyborów do Rady Rodziców Author: KON Created Date: 9/16/2019 6:36:10 PM .Protokół posiedzenia Prezydium Rady Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2016r Dnia 14 grudnia 2016r w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 1 odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.Protokół z zebrania rady rodziców z posiedzenia, na którym rada wystąpiła do dyrektora szkoły z wnioskiem o ocenę pracy jednego z nauczycieli stanowi informację publiczną uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.z dnia 23 października 2019 r. Zebranie rozpoczął Pan Szymon Kawa - przewodniczący Rady Rodziców.. Zapoznanie Rodziców z panią Psycholog Katarzyną Kuleszą-Gromek i przedstawienie Jej planu pracy w roku szkolnym 2014/2015:Protokół nr 1/2020/2021 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie z dnia 23.09.2020 roku, godz. 19.00 W dniu 23 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 385, ul. Klimatyczna 1, Warszawa - Wesoła odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców (RR).PROTOKÓŁ NR 1/2017/2018 Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 67 we Wrocławiu z dnia 20.09.2017 r. W dniu 20 września 2017 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2017 / 2018 spotkanie RadyPROTOKÓŁ nr 10-2018/2019 z Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 377 im..

Przyjęty porządek posiedzenia: 1.

Prezydium Rady po zapoznaniu się z treścią Protokołu 3-2018_2019 z dnia 10.10.2018 złożyło podpisy na dokumencie.. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 roku W dniu 16 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne, szóste w roku szkolnym 2018/2019 zebranie Rady Rodziców.. Podczas zebrania dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Rady.Protokół Nr 8/2020/2021/RR Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 204 kadencji 2020/2021 w dniu 10.02.2021 Posiedzeniu przewodniczył Skarbnik Rady, Pan Piotr Rudnicki, otwierając posiedzenie Rady Rodziców w formie on-lineTitle: Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 353 w Starej Miłosnej Author: Magda Created Date: 10/2/2020 10:26:48 AMProtokół z Posiedzenia Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im.. I Dywizji Kościuszkowskiej 1.. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Maz.. Stwierdzam quorum.. Powitanie przez dyrektora przedszkola 2.. PROTOKÓŁ nr 01/2017/2018 Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW przy XLII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie z dnia 14.09.2017 r. W dniu 14 września 2017 r. w XLII LO w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Rodziców..

Otwarcie posiedzenia, przywitanie zebranych.

Po zapoznaniu rodziców z procedurami wyborów oraz wyborze komisji skrutacyjnej w składzie: 1.. Po oficjalnym powitaniu wszystkich obecnych, Pan Szymon Kawa przedstawił do zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia (z dnia 24 września 2019).. Powitanie, przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.. Porządek posiedzenia Rady .1 Protokół nr 1 rok szkolny 2018/2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im.. Podjęcie stosownych uchwał: Uchwała nr 3/2020 w sprawie liczebności Prezydium RRPROTOKÓŁ nr 02/2018/2019 Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW przy XLII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie z dnia 11 października 2018r.. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25.09.2018r.. W spotkaniu wzięli udział : Dyrektor 8LO - Marek Grefling Przedstawiciele RR - przewodniczący klasowych zespołów Ogólna liczba osób 16 rodziców + dyrektor szkoły + Katarzyna Kolska -Rady Rodziców oraz na delegata do Rady Rodziców szkoły.. Odczytanie propozycji zmian w brzmieniu Regulaminu Rady Rodziców z dnia 7 listopada 2017 roku.. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele oddziałów szkolnych do RR1 Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 227 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w dniu 26 września 2018 roku Na zebraniu obecni byli: Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy1 PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie z dnia 30.09.2018 r. 1..

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.

Obecni na posiedzeniu wytypowani przedstawiciele swoich klas.Protokół z posiedzenia Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 67 "Służewiaczek" (ul. Sonaty 6a, 02-744 Warszawa) w roku 2020/2021 z dnia 10 września 2020 r. W dniu 10 września 2020 r. odbyło się pierwsze w roku 2020/20201 posiedzenie Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 67 "Służewiaczek" w Warszawie.. Protokół podlega ogłoszeniu na stronie www.. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 roku W dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 18.30 rozpoczęło się dziesiąte i ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 zebranie Rady Rodziców.. 3.Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 322 w Warszawie, w dniu r. Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 322 w Warszawie, w dniu 02.10.2018 r. Warszawa, 12 października 2018 r. W dniu 02 października 2018 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie ..

Został on przyjęty bez uwag.Protokół z 2. posiedzenia Rady Rodziców przy VIII LO im.

Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach s. 1/5 Protokół posiedzenia Rady Rodziców z dnia 16 stycznia 2014 r. Goście: Koordynatorzy Pikniku 2014 ze strony grona pedagogicznego: Izabela Kurowska-Brandenburska, Iwona Antoszkiewicz, Marta Kacprzycka Koordynator remontu świetlicy: Anna Danylczenko 1.Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 1. z dnia 20 września 2018 r. W dniu 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im.Przyjęcie protokołu 3-2018/2019 z posiedzenia RR z 10.10.2018.. Ustawowy skład Rady 45 Obecni 39 Nieobecni … Usprawiedliwieni 6 Nieusprawiedliwieni 0 3.. Na zebraniu obecne były osoby w/g listyPrzyjęcie protokołu 2-2019/2020 z posiedzenia RR z 16.10.2019r.. Na zebraniu obecne były osoby w/g niżej zamieszczonej listy obecności.Protokół z 1 posiedzenia Rady Rodziców Przy VIII LO im.. Dzień pluszowego misia.Protokół z posiedzenia walnego Rady Rodziców Przedszkola nr 71 "Pod Topolą" w Poznaniu dnia 22.09.2020 r. Obecni członkowie wg załączonej listy (załącznik) Plan: 1.. Stwierdzenie quorum Ustawowy skład Rady Rodziców 29 Obecni 27 Nieobecni 2 2.. Posiedzenie zwołane zgodnie z regulaminem.. Bardziej szczegółowo1 Protokół z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 192 w Łodzi .. Dnia 8 maja2018 r. o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27-10-2015 W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor 8LO - Marek Grefling Księgowa 8LO - Renata Behrendt?. Przedstawiciele Rad Oddziałowych Rodziców: Przewodniczący RR (2015/2016) - Leszek Tomaszyk (3E),Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im.. Przyjęty porządek posiedzenia: 1.. W dniu 11 października 2018 r. o godz. 17:00 w XLII LO w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Rodziców.. Przywitanie Rodziców przez Panią Dyrektor arbarę hwedczuk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt