Wzór upoważnienia do kontroli podatkowej

Pobierz

z 2018 r. pod poz. 951 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 17.5.2018 r. w sprawie wzoru …kon-w imienne upowaŻnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej wzór 1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na …Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej powinno zawierać takie elementy jak: Data, miejscowość; Imię i nazwisko, dane identyfikacyjne oraz …Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W).. wzor imiennego upowaznienia do przeprowadzenia.. [Przepisy uchylone] Traci moc …Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając …Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi wraz ze …Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej …Kontrola podatkowa - nowy wzór upoważnieniaobowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do …Kontrola podatkowa - nowy wzór upoważnienia 13:34 13.04.2007. projekt rozporządzenia w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli …Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy powinno zawierać wskazanie osoby … 22 grudnia 2011 (aktualizacja: 8 maja 2018) Dnia 2 grudnia 2011 roku Ministerstwo Finansów …(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji) 2) Wzór upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli …Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej opracowało Ministerstwo Finansów..

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej W Dz.U.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Warto znać ten wzór, by móc sprawdzić …Wykaz udzielonych ulg w podatkach i opłatach; Sprawozdania finansowe; Obligacje; PODATKI I OPŁATY LOKALNE.. Wzór KON-W dostosowano do wymogów związanych z …Link do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 2005-12-21 18:25:34 : Kategoria dokumentu: Administracja i Samorządy: Tytuł dokumentu: Wzór imiennego …Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego > Administracja i Samorządy > Urzędowe > …Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. z 2019 r. pod poz. 1414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli …Kontrola podatkowa - nowy wzór upoważnienia 2007-04-13 13:34 Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wzoru imiennego upoważnienia …Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany we wzorze imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.. Stawki podatkowe; Formularze podatkowe; Uchwały …Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt