Wniosek o zmianę nazwiska po ślubie

Pobierz

Nie wolno też zapomnieć o dowodzie tożsamości.. Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.. Nie ma znaczenia to, czy wniosek o wydanie nowego dowodu złożymy online, czy w urzędzie.Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy ta zmiana.. Druk składa się z dwóch stron.. To najważniejszy w Polsce dokument tożsamości.. Powinien zawierać nasze podstawowe dane oraz krótkie uzasadnienie decyzji, jeśli nazwisko zmieniamy w ciągu ustawowych trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku.Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (nie musisz jechać do urzędu właściwego dla twojego adresu zameldowania).. Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet, z wykorzystaniem profilu zaufanego.Tak jak w przypadku zameldowania, wniosek o dowód można złożyć internetowo z użyciem profilu zaufanego albo wraz z skróconym odpisem aktu ślubu udać się do dowolnego urzędu.. Aby .wniosek o zmianę nazwiska, dowód opłaty skarbowej (można ją dokonać w kasie urzędu lub zrobić przelew na odpowiedni numer konta), odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie, jeśli dokumenty składane są w konsulacie,Wymiana dowodu po ślubie powinna nastąpić niezwłocznie, mimo że dokument traci ważność dopiero po 4 miesiącach od zmiany danych (w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia)..

Zmiana nazwiska a praca.

Wtedy będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, że musisz złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego.. Poniżej napiszę KROK PO KROKU jak to zrobić.. Najpierw należy wymienić ten pierwszy, ponieważ dowód osobisty ważny jest jedynie przez cztery miesiące od zawarcia ślubu.Aby zmienić nazwisko, przede wszystkim należy przygotować poprawnie wypełniony wniosek, wraz z uzasadnieniem.. Należy mu pokazać.Do wniosku o wydanie nowego dowodu musimy załączyć: - wykonane wcześniej zdjęcie, - skrócony odpis aktu małżeństwa.. Rozwiń tekst.Zobacz jakie formalności musisz załatwić zaraz po ślubie, kiedy wymienić dowód, prawo jazdy i gdzie zgłosić zmianę nazwiska po ślubie.. Wtedy pojaw­ia się kwes­t­ia dwukrot­nej zmi­any doku­men­tów.. Pytanie: Cudzoziemiec zawiera małżeństwo w polskim USC i zgodnie ze złożonym oświadczeniem, po ślubie będzie nosić nazwisko inne niż rodowe (połączone swoje i męża).. Należy także oczywiście podać numer PESEL i podstawowe dane z dowodu, a także wskazać urząd stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia lub akt małżeństwa (zależnie od tego, czy zmienia się nazwisko rodowe czy ślubne.Wniosek o zmianę nazwiska bądź wniosek o zmianę imienia zawierać powinien: dane wnioskodawcy - imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wskazanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktuZmiana nazwiska cudzoziemca po ślubie..

Zmiana nazwiska po ślubie - co musisz załatwić?

3 Ustawy o Cudzoziemcach określa, że Karta Pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium RP.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, które pola należy uzupełnić.Zarówno przed ślubem jak i po ślubie warto zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami.. Potwierdza on bowiem zgodność danych przedstawionych przez wnioskodawcę.Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.. Formularz o wydanie nowego należy wypełnić najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności.Wymiana dowodu osobistego to pierwsza rzecz, o której powinniście pomyśleć, w przypadku zmiany nazwiska po ślubie.. Ewen­tu­al­nie jest opc­ja niezmieni­a­nia nazwiska po ślu­bie i złoże­nia wniosku o zmi­anę imienia i nazwiska po ślu­bie.Kwestię zmiany nazwiska po ślubie reguluje art.25 Kodeksu Rodzinnego, zgodnie z którym dla złożenia deklaracji co do nazwiska, wystarczy oświadczenie złożone urzędnikowi Urzędu Stanu Cywilnego, w trakcie ślubu w urzędzie.Zmiana nazwiska po ślubie krok 2: Złóż wniosek o wymianę dowodu osobistego To jest prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą musisz załatwić - bo dowód osobisty będzie Ci potrzebny niemal na każdym kroku.Po zmianie nazwiska konieczna jest wymiana dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu i dowodu rejestracyjnego pojazdu..

Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska.

Wniosek o zmianę dowodu można znaleźć na stronach rządowych i wypełnić przed przyjściem do urzędu (można poprosić urzędnika o jego wydrukowanie) albo wypełnić na miejscu.Wypełniają wniosek o zmianę nazwiska należy dodać, że zmiana jest spowodowana zmianą stanu cywilnego.. Zastanawiasz się pewnie, ile.Jestem 5 lat po ślu­bie, nie zmieniłam nazwiska a dziś złożyłam wniosek o zmi­anę nazwiska na nazwisko męża bo naprawdę nie dość ze mam z tym częs­to kłopo­ty ( w szpi­talu, szkole, na pocz­cie) to i tak każdy nazy­wa mnie nazwiskiem męża, nawet oso­by którym mówiłam ze zostałam przy swoim ale zapom­ni­ały.Jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii B po zmianie nazwiska po ślubie.. Najczęściej to panna młoda decyduje się na przejęcie nazwiska .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).. Wniosek można złożyć w każdym z punktów paszportowych zlokalizowanych na terenie Polski.Przy pro­ce­durze ślub­nej moż­na zmienić tylko nazwisko, więc zmi­ana imienia musi­ała­by nastąpić wcześniej..

O zmianie nazwiska należy poinformować pracodawcę.

Dowód opłaty (która wynosi 54,50 zł), Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik .Zmiana nazwiska po ślubie - wymiana dowodu osobistego.. Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Kwestia zmiany nazwiska po rozwodzie jest podnoszona przy właściwie każdej sprawie rozwodowej, którą prowadziłam bądź prowadzę.. Aktualnościz punktu widzenia prawa z momentem podpisania aktu ślubu zmieniasz dane osobowe i nie masz prawa posługiwać się innymi, czyli np. panieńskimi; stąd też podpisywanie nowej umowy po zawarciu ślubu nazwiskiem panieńskim jest bezprawne bo to już nie jest twoje nazwisko; do momentu wydania nowego dowodu (wniosek należy złożyć niezwłocznie) posługiwać się można starymi dokumentami i aktem ślubu np. u notariusza ; wprowadziłaś w błąd kadry podając nieaktualne daneWniosek musi zostać złożony nie później niż 30 dni po zmianie nazwiska po ślubie, gdy mieszkasz w Polsce, oraz nie później niż 90 dni, jeśli mieszkasz za granicą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt