Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego mój prąd

Pobierz

Podpisanie wniosku jest równoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy.. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGW przy ul.Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd".. .Do programu "Mój prąd" może zostać zgłoszona każda instalacja fotowoltaiczna, opłacona w całości lub części po 23 lipca 2019 roku.. Cel składania wniosku B1.DANE IDENTYFIKACYJNE DANE WNIOSKODAWCY / BENEFICJENTA CEL SKŁADANIA WNIOSKU 1. złożenie wniosku 2. korekta wniosku 5. nr 4 Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" dotycząca informacji z RODO.. Faktura za zakup i montaż instalacji PV (z adnotacją "Zgłoszono do programu "Mój Prąd") wraz z dowodem zapłaty.. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zazwyczaj jest to zakład energetyczny) Pierwszy nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.Mój prąd - do 5 000 zł za instalację fotowoltaiczną.. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska - Krzysztofem Tchórzewskim i .Szanowni Państwo, W celu ułatwienia Państwu wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd w NFOŚiGW powstała instrukcja wypełniania wniosku.Ruszyły pierwsze wypłaty z programu dotacji do paneli słonecznych pod nazwą "Mój prąd"..

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego "Mój Prąd" 4.

Program "Mój Prąd" - dofinansowanie do zakupu paneli solarnych - zasady.. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze lub do wyczerpania środków.. W niniejszym przewodniku publikujemy wniosek do NFOŚiGW o dotację, podpowiedzi co do sposobu jego wypełnienia oraz adres do wysyłki, a także wszystkie bieżące informacje nt. programu "Mój prąd".. Czy ulgi i programy można łączyć?. 13.Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" w związku z RODO.. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie lub też jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu , nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu "Mój Prąd".Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" Brak klauzuli informacyjnej jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przy wnioskach.. Pamiętaj!. Wniosek składa się w terminach 13 stycznia 2020 do 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania środków.. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie: mój prąd Program Po ponad miesiącu oczekiwań, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do Programu "Mój Prąd"..

Author: Żółkowska Monika Created Date:klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd".

/podpis osób upoważnionych do reprezentowania NFOŚiGW/ Wypełnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 4 z 4.. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł.. Własny, zupełnie darmowy prąd bez opłaty przesyłowej?. Błąd bardzo drobny, jak mogłoby się wydawać, ale jakże .3.. Wiele z nich zostaje odrzuconych z powodu braku odznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych!. Ministerstwa: Środowiska i Energii zakładają, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich.klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego Mój Prąd .. Beneficjent programu "Mój Prąd" będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej.. Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW, na stronie: z programu "Mój prąd" Skorzystaj z programu "Mój prąd" Program priorytetowy "Mój Prąd" stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).brak klauzuli informacyjnej dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" - 12,5%; zaświadczenie OSD o przyłączeniu do sieci z datą przed 23.07.2019 - 11%; brak załączników, lub brak druku wniosku -11%; brak dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej zapłacie - 9,5%Program "Mój Prąd" - założenia szczegółowe Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce "Mój Prąd"..

Gdzie znajdę wniosek i załączniki do programu Mój Prąd?

czyli na komplet dokumentów składa się: oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem.Zał.. Sposób złożenia wniosku 1. osobiście 2. przez Pełnomocnika (Reprezentanta) - wymagany załącznik nr 5 B2.ADRES .30 sierpnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu priorytetowego "Mój Prąd" oraz opublikował regulamin i wzory wniosków.. Umożliwia ona odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO MÓJ PRĄD.. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla przyszłych beneficjentów.Program priorytetowy "Mój Prąd" stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce .Wniosek można złożyć się również w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją "Program priorytetowy "Mój Prąd"", bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul.Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:"Mój Prąd" to nowy rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski..

Dokument dostępny jest pod linkiem: InstrukcjaKlauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd".

Wzór klauzuli dostępny tutaj: 5) oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji, w przypadku gdy instalacja została zamontowana samodzielnie (przy założeniu posiadania wszelkich, niezbędnych kwalifikacji).Program rządowy "Mój prąd" jest skierowany do osób fizycznych na terenie całej Polski, które chcą zamontować własną instalację fotowoltaiczną.. Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym.Klauzula informacyjna dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz .Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd; Wniosek można złożyć w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją: Program priorytetowy Mój Prąd lub drogą online na portalu GOV.pl.podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój prąd" w związku RODO.. Przez większą część roku jego pozyskanie jest możliwe, jeśli zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne.Od 30 sierpnia bieżącego roku można uzyskać nawet 5 tysięcy zł.. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze (pierwszy nabór od 30.08.2019 - 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków).. Wnioski o dofinansowanie w I turze naboru można składać od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r., natomiast termin kwalifikacji kosztów to 23.07.2019 r. Oznacza to, że wszystkie instalacje, które zostały wykonane lub dokończone po 23 lipca .Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w ramach Programu "Mój Prąd"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt