Wyjazd dziecka za granicę w trakcie rozwodu

Pobierz

Mam za sobą nieudane małżeństwo, w wyroku rozwodowym (z 2008 r.) sąd powierzył mi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad naszym synem, zastrzegając byłemu mężowi prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.. Mąż wyjechał już za granicę na stałe i nie zamierza .Wyjazd za granicę z dzieckiem, pomimo braku zgody drugiego rodzica (lub zastępującej tą ostatnią zgody sądu opiekuńczego), może doprowadzić do ograniczenia lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica, który samodzielnie podjął decyzję w tym zakresie.Wyjazd dziecka na stałe za granicę - sprzeciw ojca.. Wiąże się to oczywiście z prawami i obowiązkami w stosunku do nieletniego.Tak zwana linia orzecznicza w tym zakresie jest jednolita i stanowi, że zgoda na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 r., III CZP 69/71).Aby wskazać, czy możliwy jest wyjazd z dzieckiem bez zgody byłego małżonka, należy sięgnąć po treść wyroku rozwodowego.. Wpisz też miejsce i termin wakacji.Wyraźnie podkreślić należy treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r., sygn..

Wyjazd z dzieckiem za granicę a władza rodzicielska?

Niestety wiele polskich sądów popiera orzeczenia sądów z poprzedniego stulecia.. W wyroku rozwodowym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dziećmi.. W takiej sytuacji każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.Należy pamiętać, że samo ustalenie przez rodziców w drodze porozumienia lub przez sąd w wyroku rozwodowym, że miejsce zamieszkania dziecka będzie się po rozwodzie znajdowało przy jednym z rodziców nie daje temu rodzicowi prawa do zabrania dziecka na stałe do innego kraju, w celu zamieszkania.W obu sytuacjach będzie potrzebna zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców (chyba że w wyroku rozwodowym sąd zastrzegł inaczej).. Obecnie jestem w nowym związku i mamy córkę.Odpowiedź prawnika: Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie Ewentualne orzeczenie rozwodu małżonków (rodziców dziecka) nie wpływu na ich władzę rodzicielską względem niego (oczywiście jeżeli sąd żadnego z nich jej nie pozbawi lub nie ograniczy).Wyjazd poza granice kraju jest możliwy, ale ojciec dziecka musi wyrazić zgodę na wyrobienie dla małoletniego dziecka dokumentu pozwalającego na wyjazd..

chciałabym wyjechać za granicę - głównie w celach zarobkowych.

Warto wpisać w zaświadczenie, dane osobowe mamy, taty, dziecka, w tym numery PESEL, numery dowodów osobistych lub paszportów. Właśnie się rozwodzę -rozwód bez orzekania o winie- mam dwóch synów.. Z mężem miałam sprawę karną - o znęcanie się nade mną - wyrok: warunkowe umorzenie postępowania - (ugoda) mediacja.Witam Was wszystkich.. Mając na uwadze powyższe, sama zgodna na wyrobienie dziecku paszportu (która nastąpiła przed laty) nie może być utożsamiana ze zgodą na wyjazd z dzieckiem poza granice kraju na stałe.Ojciec nie wyraża zgody na wyjazd dzieci z matką za granicę Sprawa wygląda poważniej, niż mogłoby się wydawać i niż próbuje ją Pani traktować.. Sąd określa w jakiej wysokości każdy z byłych małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.wyjazd z dziecmi za granicę - po rozwodzie - Forum Prawne.. Jesteś zainteresowany innymi tematami dotyczącymi szeroko pojętego prawa rodzinnego, zapraszam do lektury naszego BLOGA - PRAWO RODZINNE .Nie ma w Polsce formularzy do wyrażenia zgody na wyjazd dziecka za granicę.. przez: olka311 | 2011.7.8 18:51:22 .. Wyrażenie zgody może zatem nastąpić w dowolnej formie.. Może on powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiemu lub całkowicie jej go pozbawiając..

W dniu rozwodu Sąd decyduje także o władzy rodzicielskiej.

czytaj dalej» (Zobacz 5 odpowiedzi)Co w sytuacji, kiedy były małżonek nie wyraża zgody na wyjazd dziecka na wakacje za Chcesz poznać odpowiedź, czytaj dalej tu: " Wyjazd za granicę na wakacje z dzieckiem po rozwodzie.". Obecnie władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt