Podanie do komisji stypendialnej

Pobierz

W zwiazku z otrzymana Decyzją nr ……………….. z …KOMISJA STYPENDIALNA (wszystkie wnioski prosimy drukować dwustronnie) Wniosek stypendialny o przyznanie świadczeń - załącznik nr 2 - stypendium socjalne, …Zał.1 do Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Klas patronackich PGE Wniosek o przyznanie stypendium Strona 1 z 2 WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJwniosek do Komisji Stypendialnej ChAT o udzielenie pomocy.. Jestem świadomy, że stypendium socjalne …WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 1.. Załączniki niezakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu …ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNEJ DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY 1. zobowiązuję się niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do Komisji Stypendialnej w przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do …2.. Jestem świadomy, że …wolności do lat 3, oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenia i dokumenty są zgodne z prawdą.. Ponadto oświadczam, że: 1.. Ponadto oświadczam, że: 1.. (adres zamieszkania) Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o …Od decyzji z I etapu rozdziału miejsc przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie do 20.06.2021 r. Tryb składania …Skar Ŝysko-Kamienna dn…………………..

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy stypendialnej i wypłaty stypendium.

Jeżeli dane …karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenia i dokumenty są zgodne z prawdą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt