Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Pobierz

"Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętuwojskowego"-DD/ …Zasady funkcjonowania"-DD-4.22(A) -sygn.. DD/4.22.2 Instrukcja o …Zasady ogólne.. 14/2013 (w zakresie energetycznym, w tym w szczególności: pkt.. 15/2013 (rozdział 3 ppkt 3001-6, pkt 3.2); .2.. 2.1.5 rozdział 2).wige zakres d_k_g1_11-2 1/3 szczegÓŁowa tematyka egzaminacyjna dla osÓb ubiegajĄcych siĘ o uzyskanie Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniajĄcego do eksploatacji spw…Instrukcji o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8; i) pkt 7.4 rozdziału 7 Instrukcji …technicznego w warunkach polowych - DD/4.22.10", a 26 czerwca weszły w życie: "Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki - DD/4.22.1" oraz "Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.. Instrukcja w swojej treści wskazuje jak powinien być …Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w SZ RP zasady ogólne, DD/4.22.13, p. MON, Inspektorat Wsparcia SZ, Bydgoszcz 2013 r.Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz : konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego : DD/4.22.8 - sygn.. Instrukcja o gospodarce materiałowej służby materiałów pędnych i smaró.Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 - sygn..

[4] Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

DD/4.22.8".Kontynuując, należy przywołać Instrukcję o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 , w którym … 3Kolejna, przyjęta 17 czerwca, była instrukcja "Organizacja i zasady obsługiwania i napraw sprzętu technicznego w warunkach polowych - DD/4.22.10", a 26 czerwca …Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 sygn.. Logis 14/2013 (rozdział 2 ppkt 2.1.4, 2.1.5 i 2.3.6); d) instrukcja Zasady i organizacja obsługiwania i napraw sprzętu w warunkach polowych DD/4.22.10 - sygn.. Logis 14/2013 (rozdział 2 ppkt 2.1.4, 2.1.5 i 2.3.6);Sprawdź dostępność - Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.82.DD-4.22.13(A) Instrukcja Zarządzanie Eksploatacją SpW w SZ RP - Zasady Ogólne MON Inspektorat Wsparcia SZ, Bydgoszcz 2017 r. 3.DD/4.22.2 Instrukcja o …Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8 - sygn.. DD-4.22.13(A) Instrukcja Zarządzanie Eksploatacją SpW w SZ RP - Zasady Ogólne MON Inspektorat Wsparcia SZ, Bydgoszcz 2017 r. 3.. Logis 14/2013 (rozdział 2 ppkt 2.1.4, 2.1.5 …Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania i konserwacji UiSW.samochodowej - sygnatura DD/4.22.2, przepisów o gospodarce sprzętem kwaterunkowym -DD/4.23.2.01 - sygn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt