Czy starosta może zatrzymać prawo jazdy

Pobierz

Podkreślmy: o ponad 50 km/h, czyli o 51 km/h lub więcej i w terenie zabudowanym - np. na autostradzie ów przepis nie obowiązuje.Prawo jazdy może zatrzymać policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Żandarmeria Wojskowa (w odniesieniu do prowadzących pojazdy należące do Sił Zbrojnych).. Zobacz również.. Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą bowiem poinformować starostę o.Zatrzymanie prawa jazdy za prędkość - starosta nie może wydać decyzji… Nawet jeżeli kierowca odmówi przyjęcia mandatu, policjanci zatrzymają jego prawo jazdy.. Kierowca może mieć niższy limit, jeśli: kierujący pojazdem posiada prawo jazdy krócej niż 1 rok,Sytuacja jest z gatunku absurdalnych.. Na takie pytania odpowiedział niedawno WSA w Lublinie.. Wszystko przez to, że po stwierdzeniu przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h ponad dopuszczalny limit to starosta, a nie.Starosta może zatrzymać prawo jazdy nawet kiedy policjantom zarzuci się stosowanie wadliwego sprzętu lub błędne pomiary.. Siedmioro sędziów ma 1 lipca odpowiedzieć na pytania, czy podstawą decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy może być wyłącznie informacja policji, że kierowca przekroczył w obszarze zabudowanym prędkość dopuszczalną o więcej niż 50 km/h.Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy grozi wtedy, gdy policjant stwierdzi, że kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym..

Art. 135 ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j.

Zatrzymanie na początku oznacza jednak wyłącznie odebranie dokumentu, a nie wstrzymanie uprawnień.. z 2012 r. poz. 1137) nakazuje policjantowi zatrzymanie prawa jazdy w przypadku stwierdzenia, że kierujący.NSA oceni, kiedy starosta może zatrzymać prawo jazdy.. Decyzja w tym przedmiocie ma na celu prewencyjne chronienie życia i zdrowia oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.NSA: Starosta może zabrać prawo jazdy bez wyjaśnień.. Do wstrzymania uprawnień konieczna jest bowiem jeszcze decyzja starosty.Starosta może zatrzymać prawo jazdy wyłącznie na podstawie informacji policji o ujawnieniu przekroczenia prędkości przez kierowcę o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym - wynika z .Nie trzeba zwracać prawa jazdy.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta nie może w powyższym przypadku zatrzymać prawa jazdy, jeśli zatrzymanie dokumentu nie odbyło się na miejscu zdarzenia.Obywatele kwestionują też, aby to oni kierowali pojazdem w chwili zrobienia zdjęcia fotoradarem" - wskazuje RPO i podkreśla: "Informacja policji nie może być wyłączną podstawą zatrzymania prawa jazdy..

Jako uzasadnienie podkreślano fakt, że zatrzymanie prawa jazdy ma służyć ochronie bezpieczeństwa.

Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą bowiem poinformować starostę o ujawnionym - np. przez fotoradar - przekroczeniu prędkości.Twoje prawo jazdy i tak zostanie zatrzymane.. Dokumenty przekazywane są następnie właściwym organom -w zależności od powodu zatrzymania będzie to prokurator, sąd lub starosta.. Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą bowiem poinformować starostę o.Czy starosta ma swobodę przy wyborze rozstrzygnięcia w takiej sprawie?. Do zatrzymania prawa jazdy wystarczy informacja od policji o ujawnieniu wykroczenia, polegającego na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym ponad 50 km/godz.Starosta może wydać taką decyzję nie tylko, kiedy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta.. Do prezydenta miasta Lublina wpłynął wniosek od jednego z komendantów policji o zatrzymanie prawa jazdy kierującemu, który przekroczył w terenie dopuszczalną prędkość o 50 km/h.Wśród kierowców krąży plotka, że w wyjątkowych okolicznościach starosta może zwrócić prawo jazdy wcześniej.. Obywatele powinni mieć prawo do wyjaśnienia sprawy najpierw w postępowaniu wykroczeniowym; wtedy sprawa u starosty byłaby zawieszana".Starosta skieruje na badanie psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny lub może skierować na ponowny egzamin..

Policjant musi zatrzymać prawo jazdy również w przypadku obniżonej wartości do 20 punktów karnych.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt