Druk wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku

Pobierz

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.. ORGAN PODATKOWY 4.. Opłata skarbowa z tytułu udzielenia upoważnienia, o ile zostało udzielone.F-SOB/002.pdf ( 125 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.. ORGAN PODATKOWY 4. z tytułu nabycia spadku / DAROWIZNY Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek:WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.), - ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019., poz. 1813 ze zm.), - ustawa z dnia 16 listopadaWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU / DAROWIZNY Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 92 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości.pdf ( 101 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia na dysponowanie majątkiem.pdf ( 76 KB ) Informacja uzupełniająca o budynku (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i .Wniosek w sprawie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę (166 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (197 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, o formie opodatkowania .WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU..

o wydanie zaświadczenia.

Dz. U. z 2019., poz. 1813 ze zm.),Pliki do pobrania.. Źródło: Ministerstwo Finansów.. odt (44 KB)WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA/ZGODY Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU / DAROWIZNY Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U.. ORGAN PODATKOWY 4.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJATKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN obowiązuje od dnia 01.09.2015 r. Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 86 z późn.. DANE IDENTYFIKACYJNE 5.Wnioski różne .. ORGAN PODATKOWY 4. ORGAN PODATKOWY 4.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN obowiązuje od dnia 01.03.2017 r. F-SOB/002 Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 86 z późn..

Dokumentem stanowiącym podstawę nabycia jest: ...

B. DANE PODATNIKA B.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu.pdf ( 482 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) cfr-1.pdf ( 518 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 519 KB )Administratorem danych osobowych jest e-file sp.. )Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzających stan zaległości (link otwiera plik w nowym oknie) .doc (64 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadkow i darowizn (link otwiera plik w nowym oknie) .. wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych CFR-1.. Wniosek.pdf ( 132 KB ) Wniosek o dostęp do usługi tłumacza języka migowegoWzory wniosków.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik PDF 370.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (plik PDF 157.0 KB);C.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosekWNIOSEK.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego .WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA SPADKU / DAROWIZNY Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j..

Jeśli zaś wniosek dotyczy firm lub właściwych ...Druki do pobrania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE PODATNIKA B.1.Pliki do pobrania.. Składanie dokumentów Wniosek o wydanie zaświadczenia można: 1) złożyć w siedzibie urzędu .Pliki do pobrania.. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJATKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 644 ) A. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr , o numerze NIP: i numerze Regon: 365695953, mail: , który dokonuje przetwarzania .Pliki do pobrania.. TREŚĆ WNIOSKU.. Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.) A.. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity (j.t.. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), - ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.. ORGAN PODATKOWY.. ORGAN PODATKOWY 4.. Podstawa prawna : art. 18 i 19 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.. Podstawa prawna: - art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r.. 2018 poz. 800 z późn.. W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu .doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia PCC.doc ( 41 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.doc ( 44 KB ) Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.dot ( 109 KB ) Wniosek SD.doc ( 58 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.doc ( 70 KB )2) Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn; można pobrać: - w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 10; - ze strony internetowej urzędu.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE PODATNIKA B.1.. 2009 Nr 93 poz. 768 z późn.. ORGAN PODATKOWY 4.WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPAKDKÓW I DAROWIZN Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U.. Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.. Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu-stanie zaległości.doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.doc ( 77 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych .. Podstawa prawna: - art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r.. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu, przychodu .WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN F-280-5 Obowiązuje od 11.09.2017r.. Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości.doc ( 53 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia PCC.doc ( 41 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.doc ( 44 KB ) Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.dot ( 109 KB ) Wniosek SD.doc ( 58 KB )WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN Podstawa prawna: - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.. ORGAN PODATKOWY 4.. Poz. 201 ze zm.)WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN F-280-5 Obowiązuje od 01.09.2016r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt