Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

Pobierz

2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu .z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.. Informacje.. 1 pkt 4, art. 111 ust.. 10-10-2019 12:21 .w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Na podstawie art. 11 ust.. Na podstawie art. a § 4103ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. i 1349, Państwowa Komisja Wyborcza uchwala) , co następuje: § 1.. Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik do uchwały.. Data utworzenia .. Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty .. Wzór zaświadczenia w wyborach przedterminowych wójta; Rejestr zmian.. Wydarzenia.. Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik do uchwały.. z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym.. 13-12-2018 15:13 Wprowadził: Anita Bugajny.. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym (M.P.. Załączniki do treści.. Na podstawie art. 103a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1..

§ 3.wzoru zaświadczenia dla męża zaufania (M.P.

Wytworzy .Określa się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym, stanowiący załącznik do uchwały.. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym.. Wykonanie uchwały zleca si ę Przewodnicz ącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce - Zdroju.. § 2.Wzór zaświadczenia dla męża zufania oraz obserwatora społecznego.. 01-04-2019 14:28 Wprowadził: Wojciech Sebastian Dąbrówka.. Aktualności .mężów zaufania do dnia 19 lutego 2015 r. do godz. 16,00.. Ustala si ę wzór za świadczenia dla m ęża zaufania w wyborach sołtysa i rady sołeckiej jak zał ącznik do niniejszej uchwały.. Data modyfikacji .. Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik do uchwały.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych.w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania Na podstawie art. 103a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. z 2018 r. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania pdf, 834 kB metryczka..

w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.

13-09-2019 10:34 Wprowadził: Czesław Duśko.. Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Państwową Komisję Wyborczą.. Data utworzenia .. 2) Zaświadczenie dla obserwatora społecznego DOC PDF.. Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych.. 30-07-2018 15:36 Wprowadził: Marcin Lisiak.. PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.. zobacz cały rejestr.. ZAŚWIADCZENIE.. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz .W przypadku wyznaczenia męża zaufania do obwodowej komisji wyborczej zaświadczenie dotyczy zarówno obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, jak i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, chyba że zostanie w nim wskazana tylko jedna z tych komisji.Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.. Opublikował(a): Jarosław Laskowski.. Zaswiadczenie mezowie zaufania.doc.Wzór zaświadczenia dla męża zaufania..

1) Zaświadczenie dla męża zaufania DOC PDF.

(imię i nazwisko) zamieszkały(a).. (adres) jest wyznaczony(a) przez pełnomocnika .. (pełna nazwa komitetu wyborczego) do sprawowania funkcji męża zaufania w obwodowej komisjiWzór zaświadczenia dla męża zaufania.. Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 08:17. Rejestr zmian.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.1) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P.. Data utworzenia .. ZAŁĄCZNIKI.. ZAŚWIADCZENIA.. poz. 701) i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania .UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Informacja z zakładki: Informator > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 - 16 XI 2014 rokuZaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez Państwową Komisję Wyborczą WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA MĘŻA ZAUFANIA Z uwagi na stan epidemii, o ile nie maZaświadczenie dla mężów zaufania w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Parlamentu w 2015 Opublikowany 13 października 2015 przez .Serwis informacyjny Gminy Jerzmanowice - PrzeginiaPlik wzór zaświadczenia dla męża zaufania 2018.pdf na koncie użytkownika areejoman • Data dodania: 23 lip 2020Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 r.) wystawia "Zaświadczenie" dla męża zaufania danego kandydata (wzór zaświadczenia - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2010 r. Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 r.).Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych Załączniki do treści ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA (DOC, 31,5 KB) Zaswiadczenie mezowie zaufania.doc (PDF, 161,9 KB) Zaswiadczenie mezowie zaufania.pdf Zaswiadczenie mezowie zaufania.doc Zaswiadczenie mezowie zaufania.pdf Metryka stronyw sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania Na podstawie art. 103a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1..

§ 2.Wzór zaświadczenia dla męża zaufania; Rejestr zmian.

UCHWAŁA.. Przebywając w lokalu komisji, mężowie zaufania zobowiązani są do noszeniaWzór zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych wójta.. Pliki do pobrania: Wzór zaświadczenia dla męża zaufania (pdf) 30 wrz 2011 08:16 0,03 MB; Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 08:15.. Aktualności.. Data aktu: 13/08/2001: Data ogłoszenia: 24/08/2001: Data wejścia w życie: 13/08/2001WZÓR.. Na podstawie art. 94 ust.. Data modyfikacji .. Zaswiadczenie mezowie zaufania.doc (DOC, 31,5 KB) Podgląd załącznika.. Nr 20, poz. 302).PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.. Na podstawie art. 154 ust.. Wzór zaświadczenia dla męża zaufania dostępny niżej w plikach do pobrania w wersji *.pdf Pliki do pobrania: Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.pdf (pdf) 16 kwi 2014 14:22 0,04 MB; Data powstania: środa, 16 kwi 2014 14:22 .ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt