Sąd rejonowy chorzów wnioski do pobrania

Pobierz

Sąd Rejonowy w Chorzowie uprzejmie informuje, iż zamieszczone poniżej wzory wniosków nie zostały udostępnione w opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości katalogu usług.W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Chorzowie: Skargi i wnioski w Sądzie Rejonowym w Chorzowie składać można w formie pisemnej, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (fax, poczta e-mail, ESP) lub ustnie do protokołu.Zarządzenie nr 37/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a także osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.Jeśli sytuacja majątkowa strony nie pozwala na przybranie sobie obrońcy z wyboru, można złożyć do Sądu pisemny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, który należy uzasadnić i dołączyć do niego dokumenty świadczące o wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów i ponoszonych wydatków np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek z renty, wysokość ponoszonych wydatków z tytułu najmu lokalu, poboru energii elektrycznej itp.Dane teleadresowe i dokumenty przydatne w Sąd Rejonowy w Chorzowie Jeżeli wybierasz się do Sąd Rejonowy w Chorzowie koniecznie przejrzyj listę dokumentów.dokument online do pobrania, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór, wydanie, przekazanie, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, podanie, dokument do pobrania, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,Pobierz..

Pliki do pobrania.

Wniosek o wydanie kserokopii, wydruku oraz o zwrot oryginałów dokumentów.. Wniosek o rejestrację czasopisma/dziennika.. Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust.. Liczba pobrań: Liczba pobrań: 35 306.Kościuszki 6, Chorzów 41-500, tel.. Aneks nr 2 z dnia 12 lipca 2021 r. do Zarządzenia Nr Z. Prez.. Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej dla Sąd Rejonowy w PuławachAneks nr 2 z dnia 12 lipca 2021 r. do Zarządzenia Nr Z. Prez.. Wniosek o rejestrację Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego.. Licznik pobrań: (537) (244) 52/K/UU/SR.. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OPP, zgodnie z.. 41/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 26 maja 2020r.w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych doSąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim DOKUMENTY DO POBRANIA :: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Moskal Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie, ul. Kurta Aldera 44, 41-506 ChorzówStrona główna / Do pobrania / Karty usług uzupełniających / Sądy rejonowe - sprawy karne Sądy rejonowe - sprawy karne Usługi uzupełniające..

Zapraszamy do pobrania formularzy, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów, które funkcjonują w obiegu w naszym Sądzie.

WZÓR .. Renata Markowska.. Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego.. INFORMACJA O SUBSYDIARNYM AKCIE OSKARŻENIA .Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.. Wniosek o wydanie zgody na widzenie dodatkowe.. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia.. Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów.. Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie.. INFORMACJA O PRYWATNYM AKCIE OSKARŻENIA.. 41/20 z dnia 26 maja 2020r.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanym/toczącym się postępowaniu.Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (format RTF) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego (format RTF) Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych (format RTF) Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (format RTF)Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.. Wniosek o rejestrację Funduszu Inwestycyjnego otwartego.. Dostępność architektoniczna Sąd Rejonowy w Chorzowie ul. Dr.. Wniosek o wpisanie zmian do Rejestru Dzienników i Czasopism.. k., z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: 243235887..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt